SAI – 2013 : “Islam is My Lifestyle”

Latar Belakang Islam itu merupakan satu-satunya dien (agama) yang diridloi oleh Alloh rabul ‘alamii. sejak diciptkannya Nabi Adam as. sampai Nabi akhiruz zaman Muhammad SAW, Islam merupakan semua agama dari para nabi. Islam sebagai penyempurna semua ajaran yang telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Ada dua hal yang umumnya dicari oleh manusia dalam hidup ini. Yang … Continue reading SAI – 2013 : “Islam is My Lifestyle”

Iklan