10 Tujuan Tingkat Individu Al-Hadiid

Bismillahirrahmanirrahim, pada dasarnya, individu merupakan acuan pertama pembinaan. Berdasarkan hal itu, program pembinaan kader FUKI Al-Hadiid berupaya menempatkan kehidupan setiap individu Al-Hadiid dalam naungan sistem Islam sehingga seluruh aspek kehidupannya hanya berada di bawah petunjuk Islam. Melalui cara tersebut, setiap individu akan menyadari bahwa Islam telah menawarkan sistem kehidupan yang baku kepada manusia melalui syariat … Continue reading 10 Tujuan Tingkat Individu Al-Hadiid

Iklan